MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ(GỒM VAT – VND) ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND)
Xpander Cross AT 670.000.000 VND Voucher du lịch (Trị giá 10 triệu VNĐ)
 
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ(GỒM VAT – VND) ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND)
Triton 4x2 MT 600.000.000 VND Liên hệ để được giá tốt nhất
Triton 4x2 AT MIVEC (2020) 630.000.000 VND Liên hệ để được giá tốt nhất
Triton 4x4 MT MIVEC 675.000.000 VND Liên hệ để được giá tốt nhất
Triton 4×2 AT MIVEC 730.500.000 VND Liên hệ để được giá tốt nhất
Triton 4×4 AT MIVEC 818.500.000 VND Liên hệ để được giá tốt nhất
Triton 4×2 AT MIVEC Premium 740.000.000 VND Liên hệ để được giá tốt nhất
Triton 4x4 AT MIVEC Premium 865.000.000 VND Liên hệ để được giá tốt nhất
 
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ(GỒM VAT – VND) ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND)
Outlander CVT 2.0 (Model 2020) 825.000.000 VND Liên hệ để được giá tốt nhất
Outlander CVT 2.0 Premium (Model 2020) 950.000.000 VND Liên hệ để được giá tốt nhất
Outlander CVT 2.4 Premium 1.100.000.000 VND Liên hệ để được giá tốt nhất
 
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ(GỒM VAT – VND) ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND)
DIESEL 4X2 MT 888.000.000 VND Liên hệ để được giá tốt nhất
DIESEL 4×2 AT 890.000.000 VND Liên hệ để được giá tốt nhất
GASOLINE 4×2 AT 1.092.500.000 VND Liên hệ để được giá tốt nhất
GASOLINE 4×4 AT 1.182.500.000 VND Liên hệ để được giá tốt nhất
GASOLINE 4×2 AT PREMIUM 1.160.000.000 VND Liên hệ để được giá tốt nhất
GASOLINE 4×4 AT PREMIUM 1.250.000.000 VND Liên hệ để được giá tốt nhất
GASOLINE 4×2 AT Special Edition 1.150.000.000 VND Liên hệ để được giá tốt nhất
 
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ(GỒM VAT – VND) ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND)
Mirage MT 350.500.000 VND Liên hệ để được giá tốt nhất
Mirage CVT Eco 395.500.000 VND Liên hệ để được giá tốt nhất
Mirage CVT 450.500.000 VND Liên hệ để được giá tốt nhất
 
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ(GỒM VAT – VND) ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND)
Xpander MT 550.000.000 VND Liên hệ để được giá tốt nhất
Xpander AT 620.000.000 VND Liên hệ để được giá tốt nhất
Xpander AT Special Edition 650.000.000 VND Liên hệ để được giá tốt nhất
 
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ(GỒM VAT – VND) ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND)
Mitsubishi Attrage MT 2020 375.000.000 VND Liên hệ để được giá tốt nhất
Mitsubishi Attrage AT 2020 460.000.000 VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất